Calvary Baptist Church

K0887

Calvary Baptist Church
1945 N Florida Ave
Lakeland FL 33805
US
Calvary Baptist Church
1945 N Florida Ave
Lakeland FL 33805
US